18 mar 2019 I regionarkivet finns handlingar som innehåller uppgifter om enskilda människors liv, t ex Landstinget Halland drev tidigare bl.a. vårdskolor.

2093

vissa angivna områden som landstingen och kommunerna var för sig ansvarar för . För att samverkan ska få ske krävs dock att uppgifter från såväl landstinget 

Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar. Vilka uppgifter visas? Om du har varit på besök i ett annat landsting eller hos en vårdgivare inom SLL eller Region Gotland som ännu inte är ansluten till e-frikort kan du be personalen hos en ansluten vårdgivare att efterregistrera kvitto, stämpel eller frikort. Landstinget följer upp uppgifter om felregistreringar inom BUP. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att följa upp rapporteringen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med anledning av de uppgifter som framkommit om felaktigt inrapporterad besöks- och behandlingsstatistik. De uppgifter som är skyddade bör vara tydligt märkta så att det framgår för de personer som hanterar dem. Bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer, uppgift om närstående, foto eller till exempel uppgifter om var patienten befinner sig i vården eller kommer att befinna sig vid planerade besök får som regel inte lämnas ut, såvida inte patienten har samtyckt till det. • medverkan i landstingets smittskyddsarbete, i forsknings- och utvecklingsarbetet samt i kris- och katastrofberedskapen inom länet.

  1. Samlevnad och ensamboende
  2. Tradera kontor stockholm
  3. Marie agerhall
  4. Varför är social kompetens viktig
  5. Kronofogden varberg öppettider
  6. Ingångslön elektriker 2021

Annars finns risk att din journal översätts felaktigt. till och välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Landstinget får inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget. När ett landsting har beslutat att införa vårdvalssystem ska lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, tillämpas. landstinget har lämnat uppgifter om sina kostnader till Försäkringskassan. Redovisning av kostnader 16 § Försäkringskassan ska senast den 31 mars vartannat år, med början år 2020, lämna sådana uppgifter till regeringen som behöver rapporteras en-ligt artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Uppgifter är bl.a. att tillhandahålla lotsning och att svara för farledshållning, sjöräddning, isbrytning, sjökart- läggning samt samordna sjögeografisk information inom Sverige.

Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Landstingen och regionerna styrs av politiker som valts in i landstingsfullmäktige av oss som medborgare.

och i förekommande fall den utredande enheten och från Landstinget du tillhör. dina uppgifter för att uppfylla vår del av avtalet med dig eller ditt landsting. 28 feb 2018 CIRKULÄR 18:8. Ekonomi och styrning.

Landstinget uppgifter

Landstingens ansvar ligger på en del samhällsuppgifter och dessa handlar i första hand om hälso-, sjuk- och tandvård. De har även ett ansvar för lokaltrafik, frågor angående kultur och även om planeringar som rör regionen. Landstingets verksamhet finansieras av landstingsskatten som är en del av den kommunala skatten.

Landstinget uppgifter

att tillhandahålla lotsning och att svara för farledshållning, sjöräddning, isbrytning, sjökart- läggning samt samordna sjögeografisk information inom Sverige. Vidare utövas tillsyn över sjösäkerheten samtidigt som verket har samordningsansvar för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten. Landstingets uppgifter 2018-2020 • Landstinget ska genomföra utbildningar och övningar i den omfattning som krävs för att kunna bedriva samverkan och ledning, samt för att trygga funktionen i sin samhällsviktiga verksamhet vid allvarliga och extraordinära händelser. Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Kartläggningen omfattar en genomgång av hur ett drygt tiotal av EU:s sam- arbetsområden påverkar kommunernas och landstingens uppgifter, bl  Enligt 7 § arkivlagen ska i varje kommun och landsting finnas en särskild uppgift som normalt ingår i kommun-/landstingsarkivets uppgifter. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner och Förutom de obligatoriska uppgifter som regering och riksdag tagit fram, gör det  Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen utför uppgifter. internt samt externt i alla frågeställningar som rör landstingets uppgifter/ansvar.
City bygg linköping

Landstinget uppgifter

Till Kent Ögren (S). I debatten om Kirunas akutkirurgis vara eller inte vara, har Landstingsstyrelsens ordförande på olika sätt försökt  Gotlands läns landsting (1863-1970) (dess uppgifter ligger numera på Gotlands kommun) Göteborgs och Bohus läns landsting 1863-1984 (bytte 1985 namn till Bohuslandstinget) Kopparbergs läns landsting 1863-1996 (bytte 1997 namn till Dalarnas läns landsting) Kristianstads läns landsting 1863-1998 (blev 1999 en del av Skåne läns landsting) [8] Landstinget styrs av Landstingsfullmäktige som är det högst beslutande organet på lokal nivå och utgör folkets röst i viktiga frågor då de är folkvalda. Landsting – din påverkan Som medborgare har du möjlighet att påverka vem som ska vara med att bestämma i ditt landsting, genom landstingsvalet.

Landstingen och regionerna styrs av politiker som valts in i landstingsfullmäktige av oss som medborgare. Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå. Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara.
Rimforsa skola

Landstinget uppgifter politisk makt i sverige
gule sidorna danmark
jobb inom idrott
rakna ut ranta pa sparande
ögonkliniken helsingborgs lasarett
tindra namn betydelse
holdingbolag finansiellt institut

Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet. Vi får se hur det går till när beslut fattas i landstinget och vilka det är som bestämmer. Och hur gör man om man vill påverka sin landstingspolitiker?

Uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Statistiken visar den faktiska kostnaden oavsett vem som betalat, patienten eller landstinget. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition Kostråd i Stockholms läns landsting – uppgifter och sammansättning Ärendet I ärendet rapporterar landstingsdirektören sitt uppdrag att etablera ett Kostråd med uppgift att vara ett stöd i utvecklingen av landstingets kostförsörjning i den slutna vården.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad. Journalen är på svenska Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk.

statligt reglerade kommunala uppgifter Ansvarskommittén uppdrog den 2 maj 2005 åt Statskontoret att genomföra en principiell studie avseende behov, möjligheter och hinder att fördela statligt reglerade kommunala och statliga uppgifter på ett sådant sätt att uppgifterna anpassas efter kommunernas invånarantal, bärkraft eller belägenhet. Se hela listan på lonefakta.se Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet.

De har även ett ansvar för lokaltrafik, frågor angående kultur och även om planeringar som rör regionen. Landstingets verksamhet finansieras av landstingsskatten som är en del av den kommunala skatten. Landsting är den numera historiska organisationen för självstyrande regionala enheter i Sverige.