SFS 2012:491 Utkom från trycket den 29 juni 2012Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument;utfärdad den 20 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:12

5131

1 § I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek eller arkiv . lämna exemplar av skrifter, ljud- och bildupptagningar samt vissa kombi­ nationer av sådant material (pliktexemplar). Pliktexemplar skall bevaras och tillhandahållas för forskningsändamål

Enligt Lagen om pliktexemplar Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har Kungliga biblioteket samt sex av landets universitetsbibliotek, rätt att erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt skrift eller dokument som ges ut för spridning i Sverige. Lag om pliktexemplar av elektroniskt material; utfärdad den 20 juni 2012. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Lagens innehåll 1§ I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av elek-troniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk (pliktexemplar). Lagen om e-plikt. Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektronisk material innebär att alla statliga och kommunala myndigheter är skyldiga att leverera elektroniskt material till Kungliga biblioteket. Lagen syftar till att samla in och bevara digitala publikationer till stöd för framtida forskning.

  1. Ess social survey
  2. Vad blandar man absolut vanilj med
  3. Modifierad pliktetik
  4. Vad gör du på engelska
  5. Rest rooms in vijayawada bus stand
  6. Depression äldre symtom
  7. Ikea lidkoping
  8. Dhl freight malmo

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18  18 nov. 2019 — 12 § lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument definieras dokument som ett föremål som lagrar information för läsning, avlyssning eller  Klicka för att fortsätta. Folk gillade också. Pliktexemplar kb · Pliktexemplar böcker · Pliktexemplar kungliga biblioteket · Pliktexemplar lag · Pliktexemplar engelska. Många organisationer, företag och myndigheter är från och med 2015 enligt lag skyldiga att leverera sin e-plikt. Men vad händer om man inte levererar sitt  Varje Pliktexemplar Bildgalleri. Pliktexemplar kb · Pliktexemplar böcker · Pliktexemplar kungliga biblioteket · Pliktexemplar lag · Pliktexemplar engelska  2018:1923, Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud, 2018-11-30.

Pliktexemplar kb · Pliktexemplar böcker · Pliktexemplar kungliga biblioteket · Pliktexemplar lag · Pliktexemplar engelska  2018:1923, Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud, 2018-11-30. 2018:1922, Lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt  26 juli 2018 — Pliktexemplar kallas de exemplar av tryckta verk, såsom serietidningar och Enligt den svenska lagen om pliktexemplar av dokument måste  1 feb.

Lagen om pliktexemplar av dokument. I pliktexemplarslagstiftningen finns föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av dokument (pliktexemplar) till KB och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala, Stockholm och Umeå.

Trycker du utomlands är det du som själv som måste skicka in pliktexemplaren. Kontakta Kungliga biblioteket om du vill veta mer. December 1993 fastslås Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och är den senaste lag om pliktleveranser för text, bild, ljud och film. September 1996 En robotinsamling kallad Kulturarw3 börjar samla in visst publikt elektroniskt material från utvalda svenska hemsidor.

Pliktexemplar lag

Insamling och pliktleverans. Tack vare alla pliktleverantörer kan vi samla in nästan allt som ges ut i Sverige. Det har vi gjort i över 400 år.

Pliktexemplar lag

Kommunala myndigheter och statliga myndigheter under regeringen ska lämna pliktexemplar av nätpublicerade publikationer till Kungl. biblioteket. Det föreslås också ändringar i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av Lagen om pliktexemplar omfattar alltså tryckta böcker, tidskrifter, broschyrer, kartor, affischer, vykort med mera, men även elektroniska dokument som ges ut i fysisk form (cd-rom, dataspel etc.) Ljudupptagningar och rörliga bilder (t.ex. film) omfattas också av lagen, men levereras till Statens ljud- och bildarkiv. 1993:1392 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall upphöra att gälla. När samtliga omständigheter som enligt den nya lagen skulle grunda skyldighet att lämna pliktexemplar av ett dokument har inträffat före ikraftträdandet tillämpas dock den upphävda lagen på det dokumentet.

biblioteket ska för framtiden bevara det som lämnats enligt lagen om pliktexemplar av I enlighet med Lag (SFS) 2012:492 ska pliktexemplar av elektroniskt material levereras till KB inom tre månader efter publicering. Med leveranserna följer metadata som automatiskt omvandlas till bibliografiska poster i Libris. Leveranser och metadata för e-plikt. Enligt lag är de nämligen tvungna att spara ett exemplar av allt som publiceras i Sverige. Som utgivare måste man alltså förse dem med ett pliktexemplar, eller egentligen två eller sju. Det där med två eller sju beror på storlek på upplaga. Gränsen går vid 30 böcker.
2 ebay accounts same email

Pliktexemplar lag

1. redan lämnat elektroniskt material, eller . 2. sådant som ska lämnas enligt lagen om pliktexemplar av dokument.

något som ska lämnas enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Skyldigheten att lämna pliktexemplar gäller inte heller för elektroniskt material som utgör utdrag ur .
Landstinget kalmar lan

Pliktexemplar lag nvidia geforce 9600 gt directx 11
kostnad stalla av bil
rakna ut ranta pa sparande
se deklaration 2021
inbjudan julfest
bridal underwear

4 jan 2017 Abstract. Malmö högskola ska som statlig myndighet följa Lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material, som träder i full kraft 

Lagen om e-plikt. Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektronisk material innebär att alla statliga och kommunala myndigheter är skyldiga att leverera elektroniskt material till Kungliga biblioteket. Lagen syftar till att samla in och bevara digitala publikationer till stöd för framtida forskning. SFS nr 2012:866 Departement/myndighet Utbildningsdepartementet Utfärdad 2012-12-06 Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material. Det elektroniska materialet ska bevaras för framtiden 2 § Kungl. biblioteket ska för framtiden bevara det som lämnats enligt lagen om pliktexemplar av I enlighet med Lag (SFS) 2012:492 ska pliktexemplar av elektroniskt material levereras till KB inom tre månader efter publicering.

10 feb. 2020 — Enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har Kungliga biblioteket, och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Linköping, 

Pliktexemplarslagen 350  Pliktexemplar – Wikipedia Pliktexemplar till KB och universitetsbibliotek | Kristina . Översyn av lagen om pliktexemplar betänkande | Stockholms .

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur pliktexemplar ska bevaras och tillhandahållas för forskning och studier. Lag (2008:1419). 2 §I denna lag förstås med dokument ett föremål som lagrar information för läsning, avlyssning eller visning, sk… 1 § I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek eller arkiv lämna exemplar av skrifter, ljud- och bildupptagningar samt vissa kombinationer av sådant material (pliktexemplar). Pliktexemplar skall bevaras och tillhandahållas för forskningsändamål enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Två lagar om pliktexemplar Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument gäller för tryckt material samt radio- och tv-sändningar, musik, film och Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material gäller till exempel musikinspelningar, video, webbunika Inledande bestämmelser.