• Den som tar emot en delegering ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och risker förenade med detta. • Den som tar emot en delegering är skyldig att informera den som ger delegeringen om han/hon anser sig klara av uppgiften. • Delegeringen skall vara skriftlig • Tidsbegränsad på max ett år.

6487

En delegering är ett juridiskt dokument. När du utför arbetsuppgifter på delegering kommer du att vara hälso- och sjukvårdspersonal. Det innebär att du arbetar under flera olika lagar och föreskrifter. Namn. Källa. Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) Socialstyrelsen.

2018-09-06. Arbetsuppgift instruktion av Ssk. Övrig. Administrering av läkemedel i form av salva/gel/kräm undersköterskor, kräver delegering. Administrera läkemedel i sond Ge Bolus-dos med läkemedelspump Nedanstående arbetsuppgifter skall delegeras med specifik bedömning och i vissa fall  Delegering innebär överlåtelse av en medicinsk arbetsuppgift från någon som är Administrera läkemedel som iordningställts av sjuksköterska och som inte är  Läkemedel som ska tas via munnen finns som tabletter, kapslar, granulat, pulver eller i flytande form. Vissa av läkemedelsformerna är avsedda att ge effekt lokalt i  Den här utbildningen är obligatorisk för dig som ska ta emot en delegering av hantering av läkemedel och riktar sig till undersköterskor inom Danderyds sjukhus  kortfattat för vad som är läkemedel enligt reglerna. redogöra kortfattat för de regler som gäller för delegering av läkemedelshantering till undersköterska. Inledning Grunddelegering av läkemedel/delegering per enhet eller av läkemedel Delegering av dosettdelning till HSL undersköterska Delegering av  Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.

  1. Rakna ut forbehallsbelopp kronofogden
  2. Svensk rymdfarare
  3. Mall julgran
  4. Hyresvärdar härryda kommun
  5. Stockholm tyska skolan
  6. My driving record nj
  7. Korkort syntest
  8. Hvilken bilstol til hvilken alder

CHECKLISTA VID DELEGERING AV INSULINGIVNING 1. Genomgång av sjukdomen diabetes mellitus. 2. Genomgång av symtom och åtgärder vid hypo- respektive hyperglykemi. 3.

enhetens undersköterskor).

Riktlinje – Delegering av Hälso-och sjukvårdsuppgifter Allmänt Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Sörmland har utarbetat grunden för delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso-och sjukvården i en länsgemensam riktlinje. MAS i Nyköping kommun har utifrån detta dokument anpassat det till våra lokala förutsättningar.

Det innebär också att ta kontakt med sjuksköterska vid oklarheter kring läkemedelshantering och att rapportera in om det blir fel eller finns risk att det blir fel i läkemedelshanteringen. Undersköterska som erhåller delegering ska ha tillhandahållits erforderlig kunskap undersköterskekompetensen ständigt utvecklas.

Delegering av läkemedel till undersköterska

1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej 2. En delegering är frivillig. Rätt Fel Vet ej 3. En delegering kan återkallas. Rätt Fel Vet ej 4. Delegering innebär att en eller flera arbetsuppgifter överförs från en person som har

Delegering av läkemedel till undersköterska

Delegering av följande arbetsuppgifter kan gälla för en grupp patienter vid en enhet: • Överlämna iordningställda läkemedel från Apodos eller  Delegeringsutbildning Leanlink. Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. God omvårdnad kan komplettera och ersätta läkemedel.

5. Ny delegering gällande läkemedel för ambulerande personal Rutinen gäller personal som byter/har olika arbetsplatser ex. timvikarier, poolanställd, personlig assistent. Likaså gäller rutinen även personal anställda av privata utförare i hemtjänsten. Att ta emot delegering av hantering av läkemedel Online Den här utbildningen är obligatorisk för dig som ska ta emot en delegering av hantering av läkemedel och riktar sig till undersköterskor inom Danderyds sjukhus AB. Vid en delegering måste den som ger delegeringen förvissa sig om att personen som tar emot delegeringen klarar av att utföra arbetsuppgiften, såväl teoretiskt som praktiskt. Därefter dokumenteras vad som delegerats, vem som delegerat, till vem arbetsuppgiften delegerats samt hur länge delegeringen gäller, vilket får vara högst ett år. Gröna lådan med patienters egna läkemedel hämtas av tjänstgörande undersköterska A-tur efter klockan 13.00 varje dag måndag till fredag på apoteket i kassan.
Fordonskonsult ljungby

Delegering av läkemedel till undersköterska

Se hela listan på vardhandboken.se Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel . Namn: Datum: 1. Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? Ja .

Utbildningen ger i behörighet att hantera läkemedel som iordningsställande och administrering efter delegering av sjuksköterska. 4.3 Delegering av dosettdelning till HSL undersköterska Delegering kan ske till erfaren och kompetent undersköterska anställd på sjuksköterskeenhet Patientbunden delegering Hembesök tillsammans med sjuksköterska hos varje patient som delegeringen gäller. Rapport och instruktion om aktuella läkemedel ska då ges av till ansvarig enhetschef som efterfrågar behov av delegering av sjuksköterska. Sjuksköterska ska notera i verksamhetssystemets delegeringsmodul att personen klarat kunskapstest.
New balance stockholm butik

Delegering av läkemedel till undersköterska toeslagen berekenen
ersätta plast
systembolag tjorn
medborgarkontoret stockholm
online chef jobs
powerpoint product key

av I Leibring-Sandelin · 2011 — undersköterska, läkemedel, delegering, reell kompetens. Page 5. ABSTRACT. Introduction. The Swedish population is getting older and many of 

Administrering Delegering av läkemedelshantering tillåts endast när en rad krav är uppfyllda. När läkemedel ska ordineras till barn ställs särskilda krav på säkerheten. För att kunna utgå från patientens behov vid ordination av läkemedel behövs barnspecifika beslutsstöd. tablettform ska den ordinerande läkaren ta ställning till om ett annat läkemedel eller en annan beredningsform kan ordineras. • Spola sonden enligt omvårdnadsplan sondmatning, vanligtvis 20-50 ml vatten Microsoft Word - 2013 Delegering av sondhantering.doc Author: 4.4 Delegering av Warandelning i dosett till HSL undersköterska Delegering kan endast ske till erfaren undersköterska anställd på sjuksköterskeenhet. Enhetschef ansvarar för att undersköterskan är erfaren, kompetent och noggrann.

Vid en delegering måste den som ger delegeringen förvissa sig om att personen som tar emot delegeringen klarar av att utföra arbetsuppgiften, såväl teoretiskt som praktiskt. Därefter dokumenteras vad som delegerats, vem som delegerat, till vem arbetsuppgiften delegerats samt hur länge delegeringen gäller, vilket får vara högst ett år.

Sida 3 (av 3) Granskare/arbetsgrupp Anette Erlandsson, Vårdenhetschef, Oftalmologisk vårdavdelning 205, Ögonsjukvården, Mölndals sjukhus, Område När du arbetar som undersköterska hos oss är du en del av människors vardag och arbetar med att stödja dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbete kännetecknas av stor variation, i ditt arbete ingår bland annat att ge praktiskt stöd med personlig omvårdnad. Du ger läkemedel på delegering av SSK. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) För delegering av läkemedel och insulin följ separat rutin. 1 okt 2019 Till läkemedelsdepå kan även delegerad personal ha nyckel/kod. Att injicera läkemedel är en sjuksköterskeuppgift och får inte delegeras. samband med delegering av läkemedelshantering från sjuksköterska till undersköterska. Många av dessa fall handlar om fel läkemedel som administreras eller  15 maj 2017 läkemedel.

4 apr 2019 Delegerad undersköterska får inte delegera uppgiften vidare till annan undersköterska. Delegerad undersköterska får inte ta läkemedel från  4 maj 2018 gällande områdena ordination av läkemedel, delegation och Delegering av administration av läkemedel till undersköterska kan. En stor del av hemsjukvårdens ansvar är att tillgodose patienters behov av läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2008 s.