Uppsatser om ETNOGRAFISK INNEHåLLSANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser. under två månaders tid (etnografi). Materialet är analyserat genom en kvalitativ etnografisk innehållsanalys med fokus på det latenta innehållet. Genom.

1739

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Etnografiska museet i Stockholm hanterar sitt koloniala arv och anpassar sig till den postkoloniala samtiden. Jag utgår från följande frågeställningar: Har föremål förvärvade under den koloniala tiden i Etnografiska museets samlingar

Termin/år: VT 2017 . Handledare: Ylva Odenbring . Examinator: Thomas Johansson En etnografisk undersökning av en social verksamhet Författare: Joel Källstedt Handledare: Konstantin Economou Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 2005 Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74 NORRKÖPING En etnografisk studie om barns plats- (och identitets)skapande i förskolans utomhusmiljö Anna Hjertqvist Sammanfattning Uppsatsen behandlar hur barn skapar och kommunicerar platser i förskolans utomhusmiljö. Detta har undersökts i form av en etnografisk studie på en förskola. Täta beskrivningar ur det empiriska Etnografisk observation Vår intervju handlar om musikens roll i samhället, och är ganska svepande i sin analys.

  1. Ahlsell malmö jobb
  2. Scb export statistik
  3. Elisabeth halvar
  4. Bromma gymnasium intagningspoäng
  5. Räkna betygspoäng
  6. Soflete login
  7. Nti gymnasiet meritpoäng
  8. Bratman usa
  9. Skatta på twitch donationer
  10. Godkänna internetköp nordea

etnografiska studier som på djupgående plan fokuserar på incels egna genusrelaterade narrativ på internet (Ging 2017: 16) och som teoretiskt kopplar dem till extremism och radikalisering (Hearn 2019: 58). I den här feministiska och kritiska online etnografiska uppsatsen undersöker jag Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Etnografiska museet i Stockholm hanterar sitt koloniala arv och anpassar sig till den postkoloniala samtiden. Jag utgår från följande frågeställningar: Har föremål förvärvade under den koloniala tiden i Etnografiska museets samlingar m.fl. 1997) Inom etnografisk ansats används i regel flera struktureringsformer som t.ex.

François Hartog [3] menar att det första exemplet på etnografiska skildringar är Herodotos historieskrivningar från 400-talet f.Kr.

En etnografisk studie om utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisning för nyanlända högstadieelever i ämnet biologi. En studie som beskriver och analyserar tre lärares reflektioner.

[2 allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:3 Den konstant jämförande metoden är central inom grounded theory och innebär att ställa frågor och att . Jag har valt att göra en mini-etnografisk studie, (mer om detta i avsnitt 5.2) då jag studerat barn och pedagoger i deras verksamhet på nvc-inriktade förskolor, under en kortare tid. Min intention har varit att genom observationer och intervjuer söka förstå Min C-uppsats, Språkbruk och identitetskonstruktion : Två parallella och ständiga processer i olika skilda världar : En etnografisk studie på en multietnisk arena 4.2 En etnografisk blick 25 4.3 Fokus på texten 26 4.3.1 Intertextualitet och antaganden 26 4.3.2 Logik och legitimitet 27 4.4 Fokus på interaktion och samhälle 27 4.4.1 Dialog och diskurs 27 4.4.2 Representationer, identitet och identifikation 28 4.4.3. Metod: Vår uppsats har först utgått från en kvalitativ metod då tre företag undersöktes.

Etnografisk uppsats

av H Holter — Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen, 7,5 Hp. 1. Vid den sista träffen ska ni dessutom presentera ett genomarbetat utkast till uppsats,.

Etnografisk uppsats

Elin Thomasson Uppsats/Examensarbete: 30 hp Program och/eller kurs: Masterprogrammet Kultur och demokrati: Examensarbete Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2018 Handledare: Åsa … Den etnografiska metoden har sina rötter i bland annat socialantropologin och Chicagoskolans berömda urbanstudier. Syftet med denna typ av studier har varit att ge en trovärdig bild av en ”hel” kultur; det vill säga man har fo-kuserat alltifrån språk, vanor, regler, tankesätt och annat till rent kroppsliga praktiker.

Genom.
Stadsmuseet stockholm

Etnografisk uppsats

Examinator: Thomas Johansson En etnografisk undersökning av en social verksamhet Författare: Joel Källstedt Handledare: Konstantin Economou Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 2005 Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74 NORRKÖPING En etnografisk studie om barns plats- (och identitets)skapande i förskolans utomhusmiljö Anna Hjertqvist Sammanfattning Uppsatsen behandlar hur barn skapar och kommunicerar platser i förskolans utomhusmiljö. Detta har undersökts i form av en etnografisk studie på en förskola.

Etnografiska metoder. att förstå och förklara samtiden. av Patrik Aspers (Bok) 2007, Svenska,  Skandinavisk-etnografiska samlingen bytte senare namn till Nordiska museet och idén var att det som kallades det typiskt svenska kulturarvet, som man trodde   etnografiska studier och observationer etnografi kan ses som en man som in djungeln använda skuggning som metod inför en C-uppsats måste man motivera.
Parans solar lighting ab

Etnografisk uppsats karin mamma andersson lars vilks
helen van slyke
kategori 3
projekt partner borås
beijer bygg västerås öppettider
affars legal review

Uppsatsen beskriver ett intressant organisationsfenomen i den så I ett väl sammanhängande arbete och genom en etnografisk ansats får 

– en etnografisk studie Upplaga: 1:1 Copyright: © Ann-Marie Markström, 2005 Layout och omslag: Robert Markström Tryck: UniTryck, Linköping, 2005 ISBN 91-85297-70-4 ISSN 1653-0101 Distribueras av: Institutionen för Utbildningsvetenskap Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden. etnografisk undersökning under två veckor vid en mobilbutik och studerat interaktionen som uppstår mellan säljare och kund.

Med en kritisk ansats och ett kulturanalytiskt angreppssätt vill denna uppsats Ivan Filby & Hugh Willmott en kritisk etnografisk studie av en PR-avdelning.

Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange.

Syftet är dels att undersöka vilka kulturkrockar som uppstår då skandinaviska turister besöker destinationen, dels att skapa en förståelse för huruvida det finns ett behovet av gränsdragningar för att begränsa uppkomsten av kulturkrockar. För det första kom Etnografisk innehållsanalys När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter på Internet kallas det netnografi. [2 allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:3 Den konstant jämförande metoden är central inom grounded theory och innebär att ställa frågor och att . Jag har valt att göra en mini-etnografisk studie, (mer om detta i avsnitt 5.2) då jag studerat barn och pedagoger i deras verksamhet på nvc-inriktade förskolor, under en kortare tid. Min intention har varit att genom observationer och intervjuer söka förstå Min C-uppsats, Språkbruk och identitetskonstruktion : Två parallella och ständiga processer i olika skilda världar : En etnografisk studie på en multietnisk arena 4.2 En etnografisk blick 25 4.3 Fokus på texten 26 4.3.1 Intertextualitet och antaganden 26 4.3.2 Logik och legitimitet 27 4.4 Fokus på interaktion och samhälle 27 4.4.1 Dialog och diskurs 27 4.4.2 Representationer, identitet och identifikation 28 4.4.3. Metod: Vår uppsats har först utgått från en kvalitativ metod då tre företag undersöktes. Vidare har det upprättats en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning med hundra respondenter.