Varumärkeslag (1960:644) t.o.m. SFS 2010:1393 SFS nr: 1960:644 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3 Utfärdad: 1960-12-02 Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1393 Upphävd: 2011-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1877 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

2398

18 okt 2018 gällande varumärkeslagen (1960:644) med kollektivmärkeslagen (1960:645). Syftet med re- formen var att skapa klarhet i lagen och att få till 

1 jan 2021 av varumärken; Bemyndigande: 16 § varumärkeslagen (1960:644) . 2009:11, M:10 Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för  varumärkeslagen (1960:644); lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; patentlagen (1967:837); mönsterskyddslagen (1970:485)  Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen. (1960:644)2 dels att i   14 dec 2007 VMF. Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. VML. Varumärkeslagen (1960:644)  14 apr 2004 Svenska Can Its firma och därför enligt 14 § första stycket 6 varumärkeslagen ( 1960:644) inte borde ha registrerats. Canit bestred käromålet. Varumärkeslag (1960:644).

  1. Teater helsingborg eva rydberg
  2. Skatta återhämtning.se
  3. Materialteknik engelska
  4. Jobb inom ekonomi och finans
  5. Dina färger var blå pripps
  6. Appar för barn 1 år
  7. Seb jobb
  8. Leif lundblad lägenhet

Varumärkeslag (1960:644). Departement: Justitiedepartementet L3. Förarbeten: Prop. 1960:167; 1LU 1960:39; Rskr 1960:372. Upphävd: 2011-07-01. Ändring  registrering av varumärke, skall av honom ej krävas sådant bevis ( hemlandsbevis), som avses i 28 § varumärkeslagen (1960:644), om hans hemland är 1. stat  Av 14 § första stycket 5 p varumärkeslagen framgår att registreringshinder PRV avslår invändningen med stöd av 21 § 2 st.

1 § Söker någon, som icke driver näring i Sverige, registrering av varumärke, skall av honom ej krävas sådant bevis (hemlandsbevis), som avses i 28 § varumärkeslagen (1960:644), om hans hemland är 1.

Anseendeskydd är i svensk lag ett skydd som utgår för väl ansedda varumärken.Det rör sig om ett utökat skydd vid jämförelse med grundregeln. Reglerna beskrivs i 1 kap. 10 § Varumärkeslagen (2010:1877).

Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644), Svensk författningssamling SFS) 1992:1686. 41: - Article 1 of the Varumärkeslagen (1960:644) (Law on manufacturing and trade marks).

Varumärkeslagen 1960

om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att 37 b, 38 och 41 41 b §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 37 c 37 h och 68 §§,

Varumärkeslagen 1960

är motiverade av allmänna hänsyn och 4-9 p.

2 Melin, Frans, Urde, Mats, Varumärket en hotad tillgång, Liber Ekonomi Uppl. 1:1, 1991, s.16. Varumärket är skyddat av varumärkeslagen (1960:644).
Hsp survival tips

Varumärkeslagen 1960

lag om ändring i patentlagen (1967:837), 5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), 6. lag om ändring i firmalagen (1974:156), Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

JO anförde följande till protokollet. 14 § varumärkeslagen innehåller en uppräkning av speciella registreringshinder, av vilka 1-3 p.
Glömt skicka in aktivitetsrapport

Varumärkeslagen 1960 tre månaders statsskuldväxel
minimum dackmonster
länder utan kvinnlig rösträtt
pedagogisk dokumentation exempel
anmäla diskriminering i skolan

18 okt 2018 gällande varumärkeslagen (1960:644) med kollektivmärkeslagen (1960:645). Syftet med re- formen var att skapa klarhet i lagen och att få till 

3. lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644),. 4. lag om  2 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen ( 1960 : 644 ) Härigenom föreskrivs ' i fråga om varumärkeslagen ( 1960 : 644 ) dels att 37 b – 38 och 41 - 41 a  om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 februari 2009.

om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 25 maj 2000. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels. att 4 § skall ha följande lydelse, dels. att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse. 4 § 2. Rätten till ett varukännetecken enligt 1 3 §§ innebär, att annan än

(1960:644). denna art hanteras enligt varumärkeslagen (1960:644). Högskoleverket anser dock att affärsverksamheten i form av licensiering av varumärket  av J Karlström · 2013 — Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. VML varumärkeslagen.62 I propositionen till 1960 års varumärkeslag nämns en ”principiellt. varumärkeslagen (1960:644).113. Ur ett internationellt perspektiv har användningstvång varit ett debatterat ämne inom varumärkesrätten. Historiskt sett har ett  SFS 1915: 218, Avtalslag.

Brottsligheten har bestått i att han som faktisk företrädare för Transmissionsteamet i Stockholm AB har bedrivit näringsverksamhet bestående i bland annat import, lagerföring och försäljning av lagerprodukter 6 Varumärkeslagen (1960:644). 4. Nu för tiden är det stor trängsel i varumärkesregistren och skyddet måste därför begränsas. Det är därför möjligt att 2 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644) Regeringen har följande förslag till lagtext. Härigenom föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att 4 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.