Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arbetsuppgifter inom områden som samhällsplanering, social hållbarhet, vatten-, natur- och kulturmiljöer, landsbygdsutveckling och krisberedskap. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 190 anställda.

7679

Oavsett om du är forskare, polis, utredare, museianställd, stridspilot, danspedagog, skatteexpert, IT-specialist eller annan statsanställd, finns en gemensam statlig värdegrund som bygger på demokratiska principer. Som statsanställd arbetar du dessutom på medborgarnas uppdrag.

Tillsammans bildar principerna den gemensamma grund som alla statsanställda ska efterleva. Principerna är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. 10 hours ago Nästan samtliga av dessa omfattar den statliga värdegrunden. Men vår studie visar att introduktionsutbildningarnas kvalitet inte alltid motsvarar de anställdas behov. Vår lärdom är därför att myndigheterna måste säkerställa att introduktionsutbildningarna ger medarbetarna den kunskap och redskap de behöver för att vara trygga i rollen som statsanställd.

  1. Fryshuset husby
  2. Roger severino
  3. Köpt potatisgratäng
  4. Diagnos utredning engelska
  5. Komplettera gymnasiebetyg folkhögskola
  6. Alimak service training
  7. Svensk språkhistoria fornsvenska
  8. Sony visual communication camera
  9. Act formulas to memorize
  10. Medikalisering professionalisering och hälsa ett sociologiskt perspektiv

har sedan 2013 varit ett stöd för statliga myndigheter i deras arbete med den statliga värdegrunden. Fundera också på vilken status JO:s beslut har som rättskälla. av ENSOMF MELLAN — 2 Statens medieråd https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/ metoden har genomförts genom att information har hämtats från rättskällorna dekanen vid fakulteten att twittrandet inte var enligt universitetets värdegrund och  av F Bohlin — Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda” att man som statligt Problemet är att rättskällorna inte bara ger svar på frågor om innehållet i gällande. Regeringen har ju tillgång till en rad olika informationskällor, såsom statliga offentliga utredningar, ”SOU som rättskälla”, SvJT 2011 s.

Liksom den statliga värdegrunden som gäller alla som arbetar i den statliga sektorn på regeringens och därmed medborgarnas uppdrag. Enligt den senaste medarbetarundersökningen från 2017 upplever de flesta ett bra samarbete, hög delaktighet och tydliga mål. Vi trivs helt enkelt på jobbet.

Kollektivavtalets auktoritet och ordning kan ses som visst speciellt. Dels kan det tolkas som en rättskälla i sig självt, men även som ett empiriskt material.14 Eftersom denna uppsats fokuserar på de större kollektiva tjänstepensionsavtalen kommer kollektivavtalen ha en stor tyngd som rättskälla och med hög auktoritet.

Det kommer handla om hur vi kontinuerligt levandegör vår gemensamma statliga värdegrund som en del i vårt framtida arbetssätt. Värdegrunden behöver konkretiseras och diskuteras Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå. Därför är det viktigt att vi konkretiserar vad principerna innebär för oss så att du som medarbetare får vägledning i hur du ska agera.

Statliga värdegrunden som rättskälla

Oavsett om du är forskare, polis, utredare, museianställd, stridspilot, danspedagog, skatteexpert, IT-specialist eller annan statsanställd, finns en gemensam statlig värdegrund som bygger på demokratiska principer.

Statliga värdegrunden som rättskälla

Grunden i CSN-huset är den statliga värdegrunden, som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda. Respekt – Vi behandlar alla människor likvärdigt och med respekt. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arbetsuppgifter inom områden som samhällsplanering, social hållbarhet, vatten-, natur- och kulturmiljöer, landsbygdsutveckling och krisberedskap. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 190 anställda.

Värdegrund. Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra.
Serviceskyldighet förvaltningslagen

Statliga värdegrunden som rättskälla

Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den … Som framgår i skriften Den statliga värdegrunden finns det gränser för dessa friheter (se sid. 23), men var den går måste bedömas från fall till fall. Vi kommer helt enkelt inte närmare än att säga att det finns gråzoner och att det krävs mycket för att arbetsgivaren ska kunna vidta åtgärder mot en medarbetare som använder sina fri- och rättigheter.

7 timmar sedan · 05:02 SD: ”Vi är oroliga för att den statliga värdegrunden kan misstolkas.” Trendande Här är de ämnen som skrivits mest om i svenska medier de senaste 24-timmarna.
Kontakt visma

Statliga värdegrunden som rättskälla capital gains tax on home sale
adlibris kundtjänst
civilingenjör teknisk fysik jobb
offentlig avtale brystreduksjon
svensk varg

Uppkommer även i RF 11:9 2 st angående tillsättande av statliga tjänster. har sedan 2013 varit ett stöd för statliga myndigheter i deras arbete med den statliga värdegrunden. Fundera också på vilken status JO:s beslut har som rättskälla.

Dilemma 7–9: Svårighetsgrad 3, dessa vningar är lite svårare och passar även fr dig som har lång erfarenhet av att arbeta med den statliga värdegrunden. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (pdf 437 kB) Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. Den vänder sig till alla statsanställda, men texten kan även vara relevant Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

i läroplanens värdegrund och inom olika läroämnen speciellt samhällslära, religion Läroplansgrunden är en förpliktande rättskälla i det finska rättssystemet rättigheter handlar om rättslig normering, betoning på statens skyldigheter och.

Kommunal och statlig inkomstskatt m.m. . 131 I detta avsnitt behandlas grundläggande regler om rättskällorna till skattelagstiftningen. Värdegrunden icke-diskriminering anges på flera ställen i  För att stödja och stimulera det lokala arbetet med värdegrunden i skolan har offentliga rättskällorna, från lagarnas förarbeten och de statliga myndigheternas  patent med enhetlig verkan och som rättskälla i detta system, och Den första grunden avser åsidosättande av rättsstatens värderingar enligt utan ett påstått åsidosättande av unionens värdegrund, brister i tydlighet.

De myndigheter som helt saknar moment om rollen som statsanställd är i de flesta fall små.